Hva er Crew Resource Management (CRM)?

Crew Resource Management (CRM) er en effektiv metode for å redusere risikoen forbundet med den menneskelige faktor. Metoden ble opprinnelig utviklet av luftfartsindustrien som en konsekvens av at en stor andel av flyulykker kan spores til svikt i kommunikasjonen mellom besetningens medlemmer.

Copyright Blå Mediamentor
Copyright Blå Mediamentor

Viktige elementer i CRM-trening er ledelse, arbeidsdeling og kommunikasjon. Vi setter teamet i fokus for vår CRM-trening og øver på hvordan ulike faktorer har innvirkning på teamets situasjonsoppfatning. Teamet er ofte den siste, den mest fleksible og den eneste intelligente sikkerhetsbarrieren. Det er teamet som er ansvarlig for å skape og opprettholde en god sikkerhet.

Men Crew Resource Management er ikke forbeholdt operativt mannskap. CRM omfatter også involvering av operativ ledelse og støttefunksjoner. En sikkerhetskultur må være en integrert del av hele organisasjonen – en del av organisasjonskulturen i seg selv.

CRM-metoden har med hell blitt implementert av pro-aktive rederier for å øke sikkerhet og effektivitet. I henhold til The Manila Amendments i STCW-koden, har IMO nå gjort Maritime Crew Resource Management (MCRM) obligatorisk i opplæring av sjøfolk.

I Blå, baserer vi mye av vårt arbeid på kunnskap fra Crew Resource Management. Våre tjenester inkluderer konferanser. workshops, filmproduksjon og utvikling interaktiv opplæring. I tillegg har vi utviklet et spesifikt Maritime Crew Resource Management (MCRM) treningsprogram for sjøfolk. Dette sikkerhetsprogrammet kjøres jevnlig på offiserkonferanser for ulike rederier over hele verden. I tilknytning til dette utvikler vi sikkerhetsmøter for mannskapet om bord.

Blå Mediamentor er sertifisert av DNV GL  for å gjennomføre obligatorisk MCRM trening. Kurset oppfyller Manila endringene i STCW bestemmelsene om lederskap og teamarbeid og ressursforvaltning.

Les mer:

 

dnv_gl_st-0029_certificatiodnv_gl_st-0008_certificatio