Hva gjør Blå Mediamentor?

Alle våre kunder tar sikkerhet på alvor, og de jobber hardt hver dag for å nå disse målene. En sunn sikkerhetskultur er avgjørende for å få gode resultater og forebygge storulykker og personskader. Det er umulig å bestemme seg for å ha god sikkerhetskultur i styrerommet. En sikkerhetskultur må være en integrert del av hele organisasjonen – en del av organisasjonskulturen i seg selv.

Blå har mange års erfaring i å skape nødvendige endringer – fra styrerommet til de operativt ansatte – for å styrke sikkerhetskulturen i ulike organisasjoner.

Vi utvikler skreddersydde løsninger som bidrar til økt kunnskap, ferdigheter og positiv endring i holdninger og atferd. Ved å analysere kundenes utfordringer og fokusere på de menneskelige faktorer, utvikler vi organisasjonskulturer hvor team utfører sine oppgaver på en sikker og effektiv måte.

Våre tjenester og verktøy for endring er mange, alt fra undersøkelser og kompetansekartlegging til læringsstrategier, film, e-læring, workshops og konferanser. Noen ganger leverer vi enkeltstående tiltak, mens andre ganger er de en del av omfattende sikkerhetskulturprogrammer. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør og vårt styringssystem er sertifisert i henhold til “DNV Standard for sertifisering av Maritime Training Centres 3,402”

Vi har delt våre tjenester inn i følgende fire områder:

Crew Resource Management ligger i bunn av mange av våre tjenester, men det er også et eget sertifisert treningsprogram.