Hvem er Blå Mediamentor

Vi bidrar til å utvikle en organisasjonskultur hvor teamet utfører sitt arbeid på en sikker og effektiv måte. Noen av verdens ledende rederier, riggoperatører og oljeselskaper er våre kunder. Gjennom endringsprosesser skaper vi positive endringer som varer.

Vi benytter ulike hjelpemidler for å skape endring. Det er alt i fra undersøkelser og kompetansekartlegging til utvikling av læringsstrategier, e-læring, film og opplegg for workshops og konferanser. Våre tiltak kan stå for seg selv, eller være en del av et omfattende sikkerhetskulturprogram. Vårt mål er å bidra til organisasjonskulturer der teamet utfører sitt arbeid på en sikker og effektiv måte. Vi tar ofte utgangspunkt i den menneskelige faktor når bistår vi våre kunder i deres endringsprosesser.

Vi er en liten, men dynamisk organisasjon. Vi samarbeider fritt med flere partnere som har tekniske ferdigheter eller som er fageksperter innenfor aktuelle områder. Slik kan vi utvikle leveranser som er skreddersydd våre kunders spesifikke behov.

Vi har alltid fokus på kvalitet, og vårt styringssystem er sertifisert i henhold til “DNV Standard for sertifisering av Maritime Training Provider, DNV GL-ST-0029”. Blå samarbeider med noen av verdens ledende rederier, riggoperatører og oljeselskaper, men vi nøler ikke med å møte utfordringer fra andre næringer.

annonse-maritimt-forum_low-res