Scenariobasert opplæring i Norsok R-003

Blå Mediamentor har bistått Transocean og Statoil i forbindelse med opplæring tilknyttet R-003 Sikker bruk av løfteutstyr. For både Transocean og Statoil utviklet Blå et scenariobasert e-læringsprogram som setter fokus på korrekt utførelse av løfteoperasjoner.

Norsok R-003_noHva er Norsok R-003

Norsok R-003 en standard for sikker bruk av løfteutstyr som brukes i løfteoperasjoner i petroleumsindustrien. I standarden er det tatt hensyn til norske forskrifter, europeiske- og internasjonale standarder i tillegg til veiledninger utgitt av Norsk Olje og gass, rederier og operatørselskaper.

Standarden eies av den norske petroleumsindustrien representert av Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Teknologibedriftenes Landsforening (TBL). Adminstrisjon av R-003 er tildelt Standard Norge, og standarden kan lastes ned her.

Hva inneholder Norsok R-003

Norsok R-003 inneholder en beskrivelse av sikker bruk av løfteutstyr i fra risikovurdering og planlegging til avslutning og evaluering. Standarden inneholder også tilleggskrav i forbindelse med løfting av personell og spesifikk krav til ulike løfteinnretninger og løfteredskap. I vedleggene til standarden finner du også normative beskrivelser av roller og ansvar, krav til opplæring, vedlikehold og bruk av risikokartlegging.

Les mer om Statoils opplæringsprogram “Lifting operations on the drillfloor” her.